Sức sống "Những việc cần làm ngay"

Nhớ đồng chí N.V.L. và Những việc cần làm ngay

Nhớ đồng chí N.V.L. và Những việc cần làm ngay

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI), bắt đầu chỉ đạo triển khai thực hiện công cuộc đổi mới được xác định từ đại hội lần VI của Đảng. Sự đóng góp của đồng chí trong những năm giữ trách nhiệm người lãnh đạo cao nhất trên nhiều mặt nhưng trong giới báo chí và cả xã hội đều ghi nhớ như một sự kiện lịch sử chuyên mục “Những việc cần làm ngay” và câu “Im lặng đáng sợ” được đăng công khai trên Báo Nhân Dân.
Coi trọng phát triển của báo chí

Coi trọng phát triển của báo chí

Báo chí xã hội chủ nghĩa là công cụ thông tin, giúp Nhà nước xã hội chủ nghĩa và Đảng cầm quyền giám sát mọi hoạt động xã hội, kể cả giám sát bộ máy nhà nước, cán bộ, đảng viên.

Thuế của Nhà nước đâu phải "của chùa"

Tình thực, ít có ai yên tâm khi những cái bất bình thường lại cứ sờ sờ ra trong cuộc sống ngày nay của chúng ta và nó lại ngang nhiên trở thành sự “bình thường”. Một trong những cái sự thường ở khá nhiều nơi trong nông thôn của ta hiện nay là sự không chịu nộp đủ thuế, không chịu thanh toán nợ với Nhà nước.

Không nên đổ hoàn toàn cho "cơ chế"

Mấy năm gần đây, trong sinh hoạt xã hội, chuyện quản lý trở thành vấn đề nghị sự lớn. Bên cạnh cái được, ta cũng nghe thấy nhiều lời phàn nàn về sự gây khó dễ của công tác quản lý đối với hoạt động kinh tế, kinh doanh. Trong lĩnh vực kế hoạch hóa, những lời phàn nàn như vậy, có lúc được nói ra nhưng nhiều khi không dễ gì người ta dám nói điều mà họ trăn trở.

Bệnh hình thức

Bệnh hình thức đã làm mất nhiều thời giờ, công sức lao động và một khối lượng tiền bạc, vật chất to lớn. Bệnh hình thức như con vi trùng gây bệnh, làm chết đi nhiều tế bào mạnh khỏe và làm yếu thêm cơ thể kinh tế vốn đã bệnh hoạn.

Xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, công bằng

Thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với người phạm khuyết điểm, thiếu sót không chỉ để giáo dục chính người đó, mà quan trọng hơn là nhằm ngăn đe, giáo dục đối với số đông những người chung quanh. Từ trước tới nay, bất cứ ở đâu, lúc nào, quần chúng cũng mong muốn công và tội cần rõ ràng, được đối xử công bằng, nghiêm minh.
"Những việc cần làm ngay" với sự nghiệp đổi mới và cuộc đấu tranh chống tiêu cực

"Những việc cần làm ngay" với sự nghiệp đổi mới và cuộc đấu tranh chống tiêu cực

Chiều chủ nhật 24/5/1987, đồng chí Thường trực tòa soạn báo Nhân Dân đưa Ban Biên tập một phong thư, nói là của một “người đứng tuổi” nhờ đưa ngay cho đồng chí Tổng Biên tập. Trong phong bì có một bức thư và một bài báo, cả hai đều viết tay. Sáng hôm sau, ngày 25/5, bạn đọc gần xa thấy xuất hiện trên báo Nhân Dân bài báo với đầu đề in đậm Những việc cần làm ngay.
Thiết thực hưởng ứng "Những việc cần làm ngay"

Thiết thực hưởng ứng "Những việc cần làm ngay"

Trước yêu cầu đổi mới hiện nay, lĩnh vực nào, ngành nào, cấp nào, đơn vị cơ sở nào cũng có những việc cần làm ngay. Đó là những việc cấp bách cần giải quyết nhanh chóng, theo tinh thần lời nói đi đôi với việc làm để góp phần “lập lại trật tự, công bằng xã hội, xóa bớt những vật cản nặng nề trên con đường phát triển kinh tế của đất nước” [1].