Học tập bản lĩnh kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

PV

Chủ Nhật, 20/06/2010 21:31
Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cống hiến trọn đời mình cho mục tiêu, lý tưởng cao cả của Ðảng ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Ðồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phát biểu ý kiến nêu rõ mục đích tổ chức hội thảo là tiếp tục làm sáng tỏ phẩm chất cách mạng sáng ngời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của quê hương văn hiến và cách mạng của tỉnh Hưng Yên.

25 báo cáo khoa học và ý kiến phát biểu tại cuộc hội thảo đã bổ sung những nhân tố hình thành, phát triển lý tưởng của người cộng sản suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Ðảng ta của đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Sự kiên định và sáng tạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh được thể hiện rõ trong hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ to lớn, nặng nề, nhưng rất vẻ vang do Trung ương Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao.

Bằng những luận giải lý luận và thực tiễn, hội thảo đã nêu rõ: đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng ta trong khởi xướng, phát triển, bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cống hiến trọn đời mình cho mục tiêu, lý tưởng cao cả của Ðảng ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Dù ở mọi cương vị công tác, trong mọi hoàn cảnh, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn là tấm gương trong sáng, mẫu mực về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để xứng đáng là học trò xuất sắc của Người.

Các báo cáo khoa học và tham luận được gửi đến và một số được trình bày tại hội thảo đã nêu rõ những nhiệm vụ to lớn và nặng nề mà tỉnh Hưng Yên cần tập trung giải quyết để trở thành tỉnh mạnh trong cả nước theo lời căn dặn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với đồng bào, đồng chí ở quê hương.
----------
Báo Nhân Dân, ngày 20/6/2010

Tin liên quan

Yên Mỹ phát huy sức mạnh nội sinh

Yên Mỹ phát huy sức mạnh nội sinh

Huyện Yên Mỹ nằm ở phía bắc tỉnh Hưng Yên là vùng đất cổ giao lưu của ba vùng văn hóa: Xứ Đông, xứ Bắc và Sơn Nam. Nơi đây sản sinh nhiều danh nhân nổi tiếng của đất nước như Trạng nguyên Đỗ Thế Diên, Tể tướng Phạm Công Trứ, Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Trung tướng Nguyễn Bình - Danh nhân quân sự Việt Nam. Đặc biệt là nhà chính trị Nguyễn Văn Linh. Lịch sử ghi nhận Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người mở đường và có công lớn trong công cuộc đổi mới đất nước.
Những lần về thăm quê của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Những lần về thăm quê của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Dưới mái hiên nhà, ông Đặng Đình Được, người đã có tròn hai thập niên trông coi Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh say sưa kể về chuyến thăm quê đầu tiên của người con kiệt xuất sinh ra từ mảnh đất Giai Phạm (Yên Mỹ, Hưng Yên). Ông Được bảo: Qua sáu lần về thăm Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã để lại cho nhân dân những bài học giản dị mà sâu sắc về đạo đức người đảng viên, người làm cách mạng.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Kiên định thực tiễn để tiến lên

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Kiên định thực tiễn để tiến lên

Là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ Đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh có công lao to lớn khi cùng tập thể lãnh đạo của Đảng thiết kế và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới, xuất phát từ tổng kết thực tiễn sinh động trên nhiều lĩnh vực. Trong suốt 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, luôn trăn trở tìm tòi trước những diễn biến mới của thực tiễn với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật” để tìm phương hướng tiến lên.
Nguyễn Văn Linh - Một nhà lãnh đạo đổi mới kiên định

Nguyễn Văn Linh - Một nhà lãnh đạo đổi mới kiên định

Không phải ngẫu nhiên mà tên tuổi đồng chí Nguyễn Văn Linh được gắn liền với hai chữ Đổi mới. Đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ VI, mà Đại hội lần thứ VI là Đại hội đề ra đường lối đổi mới và mở đầu cho thời kỳ đổi mới. Đó là một cái lý. Song cái lý lại được chứng minh sâu sắc hơn nhiều, có tính thuyết phục hơn nhiều bởi hoạt động thực tiễn của đồng chí.