Đồng chí Bộ trưởng Nội thương đã gửi thư cho báo Nhân Dân (6/6/1987), thư có viết: “Thời gian qua, tệ tiêu cực trong ngành thương nghiệp ngày càng phổ biến, có lúc, có nơi nghiêm trọng...

Để lấy lại lòng tin của nhân dân, chuyển mạnh hoạt động thương nghiệp sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2, Bộ Nội thương đã tổ chức một cuộc họp cán bộ toàn ngành trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức quần chúng nhằm khắc phục các hiện tượng tiêu cực... Hội nghị đã đề ra bốn yêu cầu và sáu biện pháp cần làm ngay...”.

Đây là một việc làm rất cần thiết và đáng hoan nghênh. Bội Nội thương đã đặt vấn đề và thảo luận vấn đề một cách nghiêm túc. Bốn yêu cầu và sáu biện pháp được đề ra cụ thể và rõ ràng.

Việc tiếp theo, khó khăn hơn, là thực hiện các yêu cầu và biện pháp đó. Lòng tin của nhân dân sẽ thật sự trở lại khi nhân dân nhìn thấy tận mắt những đổi mới. Các đồng chí cán bộ trong ngành cần xác định rõ quyết tâm làm bằng được trong thực tế những gì mình đã đề ra.

Tôi xin thêm vài ý kiến:

1- Bội Nội thương cần theo sát các phát hiện của nhân dân và báo chí. Khi đã thấy các vụ, việc cụ thể, Bộ chỉ đạo nhanh để giải quyết, đúng sai ra sao đều trả lời công khai cho nhân dân biết, có thông báo toàn ngành để cùng rút kinh nghiệm.

2- Nên quy định từng khoảng thời gian để tổng kết những gì đã làm, chưa làm, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng kịp thời, tạo điều kiện tích cực cho việc kiện toàn và đổi mới bộ máy cán bộ.

3- Các đồng chí lãnh đạo ở các cấp cần nêu gương tốt, giữ mình trong sạch, không quan liêu, không bè phái để có đủ uy tín và sự nghiêm minh trong công việc.

4- Hiện nay nhiều nơi trong ngành thương nghiệp đang lúng túng trong việc chuyển sang hạch toán kinh doanh, phấn đấu chiếm lĩnh thị trường. Các cán bộ của ngành phải quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 2, sâu sát thực tế, đồng thời với chống tiêu cực, chấn chỉnh cán bộ là nhanh chóng đề ra và phổ biến các phương thức làm ăn mới phù hợp với yêu cầu mới của kinh tế nước ta, đưa thương nghiệp xã hội chủ nghĩa từng bước phát triển thêm về chất lượng và số lượng.

N.V.L.

____________

Báo Nhân Dân, số 12021, ngày 9/6/1987.

Tin liên quan

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Không chỉ có giá trị trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp Đổi mới, “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn mang sức sống thời đại, góp phần định hướng và động viên cán bộ, đảng viên, quân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, cũng như trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Chiều 24/4, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” tại địa chỉ http://nguyenvanlinh.nhandan.vn. Trang thông tin tiếp tục hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số của Báo Nhân Dân, kết hợp thông tin, dữ liệu chính thống với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo, nhằm số hóa những tư liệu đặc biệt quý giá về xây dựng Đảng.
Bài 31

Bài 31

Đã lâu rồi, dư luận nhân dân, cán bộ cả nước bất bình về việc làm và bán hàng giả, về việc buôn lậu thuốc lá và nhiều mặt hàng xa xỉ ngoại quốc gây bệnh chảy máu vàng và ngoại tệ; làm cho nhiều cơ sở sản xuất bị đình đốn, công nhân thất nghiệp; Nhà nước thất thu thuế.
Bài 30

Bài 30

Ba chương trình sản xuất (lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu) đang trên đà phát triển. Do đó, đời sống nhân dân ta đã từng bước ra khỏi khó khăn.