Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 đã nêu phải tích cực thực hiện 4 giảm, trong đó có giảm bội chi ngân sách.

Muốn giảm bội chi ngân sách thì việc tăng thu cho ngân sách đóng một vai trò tích cực. Tăng thu ngân sách phải được thể hiện ở nhiều khoản mục, trong đó thu thuế là rất quan trọng.

Nhưng ta đã thất thu thuế nhiều quá, nhất là thuế công thương nghiệp. Tôi xin nêu một thí dụ nhỏ: Báo Tuổi trẻ ngày 16/5/1987 đã tố cáo một vụ tiêu cực ở phòng thuế Quận IV Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ sa ngã, một số tiền khổng lồ thất thu thuế rơi vào tay cá nhân.

Kẻ chủ mưu phạm tội phải bị trừng trị thích đáng!

Ngành tài chính cần rút kinh nghiệm sâu sắc qua những vụ việc như vậy để tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 2: “Chống thất thu thuế, chấn chỉnh bộ máy và cán bộ ngành thuế, phát huy vai trò tích cực của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo công tác thuế”.

Ở một nước còn sản xuất nhỏ, tồn tại nhiều thành phần kinh tế như nước ta, công tác thuế đặc biệt quan trọng và rất phức tạp. Để tăng thu ngân sách, đồng thời để kích thích sản xuất, phải có một chính sách thuế hợp lý, chặt chẽ, một bộ máy thực hiện gồm các cán bộ thực sự trong sạch, có năng lực, trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế.

Những gì đã lỗi thời, nhiều kẽ hở trong chính sách, biện pháp thu thuế đề nghị nghiên cứu giải quyết ngay; phải loại bỏ những người quan liêu, thoái hóa và tích cực đào tạo đội ngũ cán bộ mới thay thế.

(Xin bạn đọc xem ở trang tư bài trích đăng báo Tuổi trẻ).

N.V.L.

------------

Báo Nhân Dân, số 12010, ngày 29/5/1987.

Tin liên quan

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Không chỉ có giá trị trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp Đổi mới, “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn mang sức sống thời đại, góp phần định hướng và động viên cán bộ, đảng viên, quân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, cũng như trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Chiều 24/4, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” tại địa chỉ http://nguyenvanlinh.nhandan.vn. Trang thông tin tiếp tục hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số của Báo Nhân Dân, kết hợp thông tin, dữ liệu chính thống với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo, nhằm số hóa những tư liệu đặc biệt quý giá về xây dựng Đảng.
Bài 31

Bài 31

Đã lâu rồi, dư luận nhân dân, cán bộ cả nước bất bình về việc làm và bán hàng giả, về việc buôn lậu thuốc lá và nhiều mặt hàng xa xỉ ngoại quốc gây bệnh chảy máu vàng và ngoại tệ; làm cho nhiều cơ sở sản xuất bị đình đốn, công nhân thất nghiệp; Nhà nước thất thu thuế.
Bài 30

Bài 30

Ba chương trình sản xuất (lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu) đang trên đà phát triển. Do đó, đời sống nhân dân ta đã từng bước ra khỏi khó khăn.