Hàng ngoại hóa các mặt hàng xa xỉ, đến cả cây tăm tre, củ kiệu muối, nước dừa, v.v. cũng bỏ vàng, bỏ ngoại tệ mạnh ra để nhập! tại sao không dành dụm vàng và ngoại tệ để nhập nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, phân bón, thuốc trừ sâu, v.v. phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp?

Xưa có câu:

Ta về ta tắm ao ta,

Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.

Nay nên sửa là:

Ta về ta tắm ao ta,

Khơi trong gạn đục, ao nhà vẫn hơn.

Hàng ngoại hóa các mặt hàng xa xỉ, đến cả cây tăm tre, củ kiệu muối, nước dừa, v.v. cũng bỏ vàng, bỏ ngoại tệ mạnh ra để nhập! tại sao không dành dụm vàng và ngoại tệ để nhập nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, phân bón, thuốc trừ sâu, v.v. phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp?

Hàng ngoại hóa lậu thuế, bán rẻ nên cạnh tranh, đè bẹp hàng nội. Chất lượng nhiều mặt hàng nội còn xấu, bán lại đắt, nên ế hàng, tiền vốn ứ đọng; nhiều xí nghiệp, hợp tác xã phải đóng cửa hay sản xuất cầm chừng, công nhân, lao động bị thất nghiệp hay nửa thất nghiệp, đời sống khó khăn.

N.V.L. thiết tha đề nghị:

- Đồng bào ta khuyên nhủ nhau nên dùng hàng nội, thực hiện câu: Ta về ta tắm ao ta!

- Các cơ sở sản xuất trong nước phải làm ăn tốt, nâng cao chất lượng sản phẩm, để lần lần hàng nội cạnh tranh được hàng ngoại, thực hiện câu: Khơi trong, gạn đục, dân ta sẽ dùng.

Mong lắm thay!

N.V.L.

--------------

Báo Nhân Dân, số 13123, ngày 12/9/1990.

Tin liên quan

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Không chỉ có giá trị trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp Đổi mới, “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn mang sức sống thời đại, góp phần định hướng và động viên cán bộ, đảng viên, quân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, cũng như trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Chiều 24/4, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” tại địa chỉ http://nguyenvanlinh.nhandan.vn. Trang thông tin tiếp tục hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số của Báo Nhân Dân, kết hợp thông tin, dữ liệu chính thống với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo, nhằm số hóa những tư liệu đặc biệt quý giá về xây dựng Đảng.
Bài 31

Bài 31

Đã lâu rồi, dư luận nhân dân, cán bộ cả nước bất bình về việc làm và bán hàng giả, về việc buôn lậu thuốc lá và nhiều mặt hàng xa xỉ ngoại quốc gây bệnh chảy máu vàng và ngoại tệ; làm cho nhiều cơ sở sản xuất bị đình đốn, công nhân thất nghiệp; Nhà nước thất thu thuế.
Bài 30

Bài 30

Ba chương trình sản xuất (lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu) đang trên đà phát triển. Do đó, đời sống nhân dân ta đã từng bước ra khỏi khó khăn.