Năm cũ đã qua, năm mới đến. Mừng đón xuân vui, chúng ta không quên nghĩ tới những việc cần làm ngay.

Trong năm Mậu Thìn, có những việc lớn sau đây mà toàn Đảng, toàn dân ta phải thực hiện thật tốt:

1- Tiếp tục đẩy mạnh ba chương trình kinh tế lớn: sản xuất nông nghiệp-lâm nghiệp-ngư nghiệp, trong đó lương thực, thực phẩm là cơ bản và cấp bách; sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

Trung ương và địa phương, Nhà nước và nhân dân, các thành phần kinh tế cùng chung sức đầu tư, mở rộng liên doanh liên kết, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế với nước ngoài, phấn đấu đạt các chỉ tiêu lớn về ba chương trình như kế hoạch nhà nước năm 1988 đã đề ra.

2- Chấn chỉnh tổ chức và cán bộ. Sắp xếp lại bộ máy từ trên xuống dưới theo hướng gọn nhẹ, bớt đầu mối trung gian, tinh giản biên chế. Khâu then chốt là lựa chọn những cán bộ có cách nghĩ và cách làm mới, lời nói đi đôi với việc làm, vừa có năng lực vừa có phẩm chất để bố trí công việc, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

3- Triển khai việc thực hiện cơ chế quản lý kinh tế được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 2 và 3. Trong năm nay, chúng ta sẽ ban hành cơ chế quản lý đối với nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đối với kinh tế tư nhân, cá thể và gia đình. Sau khi có nghị quyết, việc cấp bách là ban hành đồng bộ và kịp thời các chính sách, quy định và luật lệ cụ thể để thực hiện nghị quyết.

4- Sản xuất được nhiều của cải vật chất là cơ bản, nhưng một vấn đề rất quan trọng là phải cải tiến mạnh mẽ công tác phân phối lưu thông. Năm 1988 đánh dấu sự chuyển biến quan trọng trong công tác phân phối lưu thông theo hướng hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Việc phân phối phải bảo đảm hài hòa ba lợi ích, trong đó lợi ích người lao động là động lực trực tiếp. Lưu thông hàng hóa vật tư thông suốt, bỏ hẳn các tầng nấc trung gian không cần thiết, làm sao để hàng hóa trực tiếp đến tay người tiêu dùng và vật tư đến thẳng người sản xuất, không để cho bọn tiêu cực và tư thương “phết phẩy” và ăn chênh lệch giá làm hại người sản xuất và người tiêu dùng. Thực hiện yêu cầu “bốn giảm” trên cơ sở phát triển sản xuất và nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển. Có như vậy, đời sống nhân dân ta mới giảm bớt khó khăn và từng bước được cải thiện.

5- Đẩy mạnh cuộc vận động lớn làm trong sạch tổ chức đảng và bộ máy nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, chống tiêu cực nhằm loại trừ những người thoái hóa, biến chất bất kể ở cấp nào và cương vị nào. Phát huy rộng rãi dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân trong các tập thể lao động: công nghiệp, nông nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, thương nghiệp, đơn vị bộ đội, cơ quan, trường học, bệnh viện... để tiến hành có kết quả cuộc vận động lớn nói trên và để dấy lên phong trào thi đua mạnh mẽ.

Nhân năm mới, xin chúc đồng bào và chiến sĩ dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, bằng những việc làm thiết thực tích cực hưởng ứng “Những việc cần làm ngay”. N.V.L. tôi hứa sẽ tiếp tục viết bài cho chuyên mục này với những nội dung mới đã nêu ở trên.

N.V.L.

---------------

- Báo Nhân Dân, Xuân 1988.

Tin liên quan

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Không chỉ có giá trị trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp Đổi mới, “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn mang sức sống thời đại, góp phần định hướng và động viên cán bộ, đảng viên, quân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, cũng như trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Chiều 24/4, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” tại địa chỉ http://nguyenvanlinh.nhandan.vn. Trang thông tin tiếp tục hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số của Báo Nhân Dân, kết hợp thông tin, dữ liệu chính thống với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo, nhằm số hóa những tư liệu đặc biệt quý giá về xây dựng Đảng.
Bài 31

Bài 31

Đã lâu rồi, dư luận nhân dân, cán bộ cả nước bất bình về việc làm và bán hàng giả, về việc buôn lậu thuốc lá và nhiều mặt hàng xa xỉ ngoại quốc gây bệnh chảy máu vàng và ngoại tệ; làm cho nhiều cơ sở sản xuất bị đình đốn, công nhân thất nghiệp; Nhà nước thất thu thuế.
Bài 30

Bài 30

Ba chương trình sản xuất (lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu) đang trên đà phát triển. Do đó, đời sống nhân dân ta đã từng bước ra khỏi khó khăn.