Bộ Chính trị và Ban Bí thư mới ban hành hai văn kiện mà các ngành, các đoàn thể, các cấp từ trung ương đến cơ sở, các báo chí, đài phát thanh, truyền hình... cần làm ngay, cần thực hiện ngay thật tốt. Đó là:

1- Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động làm “trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và bộ máy nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội”.

2- Chỉ thị của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm sử dụng tốt hơn báo chí trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực”.

Từ trước Đại hội VI, đặc biệt là từ mấy tháng qua, nhiều cơ quan, đoàn thể, đảng bộ, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, thông tấn xã đã tham gia sôi nổi vào phong trào công khai vạch trần và xử lý những tiêu cực dưới nhiều dạng của nhiều cá nhân, tập thể trong cả nước, góp phần đẩy lùi tiêu cực, phát huy tích cực. Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu. Nay căn cứ vào hai văn kiện quan trọng trên, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh phong trào một cách kiên trì và đúng hướng.

Có thế, nhất định Đảng và Nhà nước sẽ mạnh hẳn lên, các quan hệ xã hội sẽ tốt đẹp, ánh sáng sẽ đẩy lui hẳn bóng tối. Đó là những điều kiện cần thiết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI và các nghị quyết của Trung ương Đảng.

N.V.L.

-----------

Báo Nhân Dân, số 12134, ngày 1/10/1987.

Tin liên quan

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Không chỉ có giá trị trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp Đổi mới, “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn mang sức sống thời đại, góp phần định hướng và động viên cán bộ, đảng viên, quân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, cũng như trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Chiều 24/4, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” tại địa chỉ http://nguyenvanlinh.nhandan.vn. Trang thông tin tiếp tục hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số của Báo Nhân Dân, kết hợp thông tin, dữ liệu chính thống với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo, nhằm số hóa những tư liệu đặc biệt quý giá về xây dựng Đảng.
Bài 31

Bài 31

Đã lâu rồi, dư luận nhân dân, cán bộ cả nước bất bình về việc làm và bán hàng giả, về việc buôn lậu thuốc lá và nhiều mặt hàng xa xỉ ngoại quốc gây bệnh chảy máu vàng và ngoại tệ; làm cho nhiều cơ sở sản xuất bị đình đốn, công nhân thất nghiệp; Nhà nước thất thu thuế.
Bài 30

Bài 30

Ba chương trình sản xuất (lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu) đang trên đà phát triển. Do đó, đời sống nhân dân ta đã từng bước ra khỏi khó khăn.