thủy điện Sông Đà

Bài 9

Bài 9

Hiện nay điện đang rất thiếu cho sản xuất cả công nghiệp và nông nghiệp.