tố cáo

Chuyện như đùa tại Hải Dương

Trong khi các cấp, các ngành đang tích cực thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả công việc, thì tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, thời gian vừa qua, việc tuyển dụng lao động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức diễn ra một cách tràn lan, khiến dư luận rất bức xúc.
Nhớ đồng chí N.V.L. và Những việc cần làm ngay

Nhớ đồng chí N.V.L. và Những việc cần làm ngay

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI), bắt đầu chỉ đạo triển khai thực hiện công cuộc đổi mới được xác định từ đại hội lần VI của Đảng. Sự đóng góp của đồng chí trong những năm giữ trách nhiệm người lãnh đạo cao nhất trên nhiều mặt nhưng trong giới báo chí và cả xã hội đều ghi nhớ như một sự kiện lịch sử chuyên mục “Những việc cần làm ngay” và câu “Im lặng đáng sợ” được đăng công khai trên Báo Nhân Dân.
Coi trọng phát triển của báo chí

Coi trọng phát triển của báo chí

Báo chí xã hội chủ nghĩa là công cụ thông tin, giúp Nhà nước xã hội chủ nghĩa và Đảng cầm quyền giám sát mọi hoạt động xã hội, kể cả giám sát bộ máy nhà nước, cán bộ, đảng viên.

Phấn đấu thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) đã ra Nghị quyết Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay và quyết định mở cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hai năm (từ 19/5/1999 đến 19/5/2001). Đây là một nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng và tiến trình đổi mới ở nước ta.
Bài 13

Bài 13

Ngày 11/6/1987, báo Lao động tố cáo Bạch Kim Khánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Sơn Bình phạm pháp trong việc cấp giấy tờ gian lận cho một số cá nhân đi học đại học, đi lao động hợp tác ở nước ngoài.
Bài 11

Bài 11

Báo Đại Đoàn kết (1/6/1987) đăng bài “Sự thật ở xã Đồng Tiến” tố cáo việc Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng công an xã Đồng Tiến (Châu Giang, Hải Hưng [1]) câu kết với nhau lợi dụng chức quyền để làm bậy, trù dập cán bộ, nhân dân, kinh doanh trái phép, vi phạm pháp luật và nguyên tắc Đảng.
Bài 6

Bài 6

Vụ làm hỏng tỏi ở Kho lạnh Bến Bính đã có câu trả lời nhanh. Xin hoan nghênh việc kiểm tra kịp thời của các cơ quan có trách nhiệm.
Bài 5

Bài 5

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 đã nêu phải tích cực thực hiện 4 giảm, trong đó có giảm bội chi ngân sách.