học đại học

Bài 13

Bài 13

Ngày 11/6/1987, báo Lao động tố cáo Bạch Kim Khánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Sơn Bình phạm pháp trong việc cấp giấy tờ gian lận cho một số cá nhân đi học đại học, đi lao động hợp tác ở nước ngoài.