Hải Hưng

Bài 13

Bài 13

Ngày 11/6/1987, báo Lao động tố cáo Bạch Kim Khánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Sơn Bình phạm pháp trong việc cấp giấy tờ gian lận cho một số cá nhân đi học đại học, đi lao động hợp tác ở nước ngoài.
Bài 11

Bài 11

Báo Đại Đoàn kết (1/6/1987) đăng bài “Sự thật ở xã Đồng Tiến” tố cáo việc Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng công an xã Đồng Tiến (Châu Giang, Hải Hưng [1]) câu kết với nhau lợi dụng chức quyền để làm bậy, trù dập cán bộ, nhân dân, kinh doanh trái phép, vi phạm pháp luật và nguyên tắc Đảng.