Ủy ban Thanh tra Nhà nước

Bài 10

Bài 10

Những vụ tiêu cực ở Tổng cục Trang bị kỹ thuật - Bộ Nông nghiệp (cũ) mà báo chí đã đưa ra hơn một năm nay, chưa được giải quyết thỏa đáng. Dư luận đang bất bình và đòi hỏi câu trả lời nghiêm túc.