Đảng tin dân

Bài 12

Bài 12

Nhân ngày báo chí Việt Nam, N.V.L. tôi xin tham gia vài ý kiến: